WOC ondersteuning

waterpolo WOC sander

Ondersteuning van het WOC

Sander Wools is in te zetten voor WOC-ondersteuning (Waterpolo Opleidingscentra).

Wat komt er bij kijken?

  • verzorgen, coördineren en initiëren van de opleidingen en waterpolo-applicaties zoals bekend bij de KNZB
  • stimuleren van verenigingsdeelname en ledenwerving binnen de WOC-regio
  • opzetten, bijhouden en implementeren van videoanalyses
  • sporttechnische ondersteuning (MOW + trainingen)
  • documenteren waterpolokennis en fysieke training
  • beheer presentielijsten
  • contact met LOOT-scholen (www.stichtingloot.nl)
  • bijhouden en beheren afspraken met sporters en externe afspraken
  • verzorgen van trainingen en het coachen van wedstrijden