Opleiden Sportkader

Het opleiden van sportkader

Sander Wools is in te zetten voor de bevordering van competentieontwikkeling van trainers en coaches. Mijn doel: de optimale omstandigheden creëren.

In welke rollen is Sander Wools actief?

 • Leercoach:

- een adviesgesprek leiden met de cursist bij aanvang en afronding van de opleiding
- een persoonlijk ontwikkelingsplan met de cursist opstellen
- leervoorwaarden formuleren en een intervisie gesprek met cursisten leiden
- begeleidingsgesprekken leiden, beoordelen van competenties van de cursist en beargumenteren van beoordelingen

 • Het geven van waterpolocoachcursussen op maat. Doel: deskundigheid van het sporttechnisch kader verbeteren
 • Praktijkbegeleider
 • Docent Wp2/Wp3
 • Opleidingsontwikkelaar

Wat komt er bij kijken?

 • Begeleiding en advisering kader
 • Ontwikkelen van instrumenten voor deskundigheidsbevordering
 • Uitvoeren van eenvoudig onderzoek op het gebied van deskundigheidsbevordering

Welke resultaten levert dit op?

 • begeleiding en advies zijn gerealiseerd
 • instrumenten zijn ontwikkeld en publicaties gemaakt
 • nieuwe ontwikkelingen zijn doorgevoerd of uitgeprobeerd