scouten van sporters

waterpolo coach polo KNZB WOC Wools

Het scouten van sporters

De trainer/coach registreert de ontwikkeling van talentvolle sporters.

Scouten. Wat komt er bij kijken?

  • beoordelen of sporters in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling in de sport
  • beoordelen van de huidige prestaties, motivatie, aanleg en ontwikkelingspotentie
  • rapporteren aan belanghebbenden
  • een langetermijnplan opzetten voor talentontwikkeling
  • samenstellen van inhoud van de opleiding tot topsporter
  • het maken van keuzes van selectiecriteria per fase in de opleiding

Welke resultaten levert dit op?

  • de ontwikkeling van het talent staat centraal
  • de trainer/coach respecteert de ontwikkeling van kind naar volwassene en van talent naar topsporter
  • de doelstelling van scouting is duidelijk en samen met de collega’s geformuleerd
  • een meerjarenplan dat valide en betrouwbare evaluatiemomenten en -methoden bevat