kennismanagement

waterpolo coach polo KNZB WOC Wools Rudic

Het vergaren, ontwikkelen en delen van kennis op sporttechnisch gebied

Het continu verhogen van de eigen deskundigheid is cruciaal. Daartoe creëert de trainer/coach de optimale omstandigheden. Dit doet hij door het uitdragen van opgedane kennis, het uitproberen van vernieuwingen en het stellen van kritische vragen aan sportonderzoekers.

Kennismanagement. Wat komt er bij kijken?

 • zoeken naar relevante ontwikkelingen die een bijdrage kunnen leveren aan de prestaties van (top)sporters
 • creëren van mogelijkheden om deze te implementeren
 • formuleren van onderzoeksvragen
 • participeren in en ontwikkelen van kennisnetwerken 

Welke resultaten levert dit op?

 • (wetenschappelijke) kennis toegepast in het sporttechnisch programma en meerjarenplan;
 • informatie is verstrekt ten behoeve van langetermijnvisie en -beleid;
 • de verworven kennis is gedeeld
 • nieuwe ontwikkelingen zijn doorgevoerd of uitgeprobeerd
 • de trainer/coach houdt rekening met eigen handelen en is bereid kennis te verspreiden
 • de kennis is actueel en relevant
 • de trainer/coach houdt rekening met de grenzen van de eigen deskundigheid