meerjarenplan

waterpolo coach polo knzb bodegraven wools

Het ontwikkelen en ondersteunen van een (top)sportmeerjarenplan

Als trainer/coach ontwikkel ik een meerjarenplan in overleg met de technisch verantwoordelijken. Daarbij hoort ook het bewaken van het budget voor de uitvoering van het topsportbeleid. Hiertoe maak ik een doorrekening van de benodigde menskracht en financiële middelen. Uiteraard zorg ik voor optimale trainingsomstandigheden.

Een meerjarenplan. Wat komt er bij kijken?

 • opstellen van sporttechnisch beleid
 • zorgdragen voor randvoorwaarden om optimaal te kunnen presteren
 • uitdragen en ondersteunen van sporttechnisch beleid
 • coördineren en bewaken van sporttechnisch beleid
 • budgetbewaking
 • rapporteren aan verantwoordelijke/leidinggevende
 • verzorgen van instructies aan scouts voor talentherkenning
 • observeren van (top)sporters voor trendherkenning
 • analyseren van rapportages

Welke resultaten levert dit op?

 • trainer/coach geeft leiding aan (assistent-)trainers en werkt samen met andere trainers/begeleiders/vrijwilligers
 • de trainer/coach geeft leiding aan scoutingteam en spreekt met talentvolle sporters en/of met de trainers/ouders
 • een gedragen sporttechnisch beleid
 • geselecteerde topsporters
 • beleid, doelstellingen, beschikbare middelen en belangen zijn op de juiste manier op elkaar afgestemd