geven van trainingen

waterpolo coach polo KNZB

Het geven van trainingen aan (top)sporters

Als trainer/coach kan ik (top)sporters op het juiste moment laten pieken. Het verbeteren van de prestaties van topsporters vraagt om een planmatige aanpak. Daarom plan, registreer en evalueer ik de prestatieontwikkeling van de sporters. Nieuwe ontwikkelingen en wetenschappelijke kennis worden ingepast in de trainingen.

Trainingen. Wat komt er bij kijken?

 • vaststellen van de vraag/beginsituatie
 • analyseren van individuele en teamprestaties
 • formuleren van concrete doelen
 • opstellen van een jaarplan met daarin de mentale, technische, tactische, fysieke en groepsdynamische ontwikkeling
 • opstellen van de dagelijkse trainingen en het op elkaar afstemmen van alle onderdelen uit het programma van de (top)sporter
 • inrichten van trainingssituatie
 • evalueren en bijstellen van het trainings- en jaarplan

Welke resultaten levert dit op?

 • Maatwerk in de trainingen die afgestemd zijn op de behoefte en doelstellingen
 • Trainingen worden uitgevoerd en geëvalueerd met de (top)sporters en/of topteams.

Welke doelgroepen?

 • heren- of damesteams
 • jongens- of meisjes jeugdteams
 • club-, regio- of nationale selecties