begeleiden sporttechnische ontwikkeling

waterpolo polo nederend coach schieten

Het begeleiden van de sporttechnische ontwikkeling van (top)sporters

Op basis van het meerjarenplan stel ik een jaarplan en jaarprogramma op voor de (top)sporter(s). Daarbij breng ik de individuele doelstellingen en behoefte van de sporter in evenwicht met die van het team of de trainingsgroep. Mijn rol: het adviseren en ondersteunen van de topsporter - en ouders. Ik help de (top)sporter bij het zich eigen maken van waarden en normen om (top)sport te kunnen bedrijven. Bij knelpunten zoeken we samen naar oplossingen.

Begeleiding. Wat komt er bij kijken?

 • opstellen van een meerjarenplanning waarin de ontwikkeling van (top)sporters en talenten vorm krijgt
 • opstellen van een jaarplan en jaarprogramma
 • formeren van selectieteams
 • evalueren en bijstellen van de planning, samen met de (top)sporter(s) en begeleiders
 • begeleiden van (top)sporters in alle facetten (technisch, tactisch, fysiek en mentaal)
 • stimuleren tot vergroting van de zelfstandigheid
 • begeleiden van (top)sporters bij de ontwikkeling van de loopbaan, sporttechnisch en in maatschappelijk opzicht
 • stimuleren, begeleiden en bewaken van groeps- en communicatieprocessen zodat individuele en groepsdoelstellingen niet als conflicterend worden ervaren.

En wat levert dit op?

 • een uitgevoerd jaarplan en jaarprogramma conform planning
 • knelpunten in de sporttechnische ontwikkeling van (top)sporters zijn gesignaleerd en aangepakt
 • de begeleiding is aangepast aan de behoefte en doelstellingen van de (top)sporter