Action Type

action type, murphy, coaching

“Het draait om denken, voelen en doen.”

Al lange tijd ben ik gefascineerd door de parallellen in gedrag van sporters en coaches tijdens trainingen en wedstrijden, in normale doen en onder stress. Om een lang verhaal kort te maken: daarbij draait het om denken, voelen en doen. Action Type en Sport Type Dynamics bieden mij als coach handvatten om de fysieke, mentale en emotionele kenmerken van sporters zo te verbinden dat zij optimaal kunnen presteren.

Een coach is een alleskunner. Trainer, mentor, psycholoog, inspirator. Hij of zij moet de topsporter kunnen coachen en doorgronden. Het Action Type- en Sport Type Dynamics-systeem geven mij als coach inzicht in gedrag. En geven me handvatten om de fysieke, mentale en emotionele kenmerken van sporters zo met elkaar te verbinden dat zij optimaal kunnen presteren. Action Type en Sport Type Dynamics worden met succes ingezet bij SC Heerenveen, FC Utrecht en Roda JC.

Action Type in het kort

Het Action Type-systeem werkt met vier schalen:

·         Hoe richt een sporter zijn aandacht: introvert (Introversion) of extravert (Extraversion)?

·         Hoe neemt de sporter informatie op: zintuiglijk (Sensing) of intuïtief (iNtuiting)?

·         Hoe neemt de sporter zijn beslissingen: rationeel (Thinking) of gevoelsmatig (Feeling)?

·         Hoe staat de sporter in de wereld: controlerend (Judging) of afwachtend (Perceiving)?

Sport Type Dynamics in vogelvlucht

Sport Type Dynamics (STD) geeft inzicht in de wijze waarop trainen en coachen optimaal afgestemd kan worden op de sporter. Als trainer/ coach is het didactisch handig en zinvol om je aan te sluiten bij de belevingswereld van de sporter. Als sporter is het goed om dit van je medespelers te weten. De essentie van STD is dat ieder mens een aangeboren innerlijke structuur heeft. Daardoor heeft elk mens onbewuste voorkeuren voor bepaalde manieren van waarnemen, voelen, denken en bewegen. STD geeft inzicht in deze voorkeuren, maar elk type mens is uniek. De verschillen tussen mensen worden versterkt door de interactie tussen temparement, aanleg, karakter, opvoeding, sociale context, omgeving, school, training en opleiding.