over NLP

NLP coach coaching IEP

Bent u nog niet helemaal thuis in NLP? Hier vindt u een korte uitleg.

NLP in vogelvlucht

· Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) is een model voor doelgerichte verandering. De innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens staan hierin centraal.

· NLP is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering.

· NLP is de wisselwerking tussen drie elementen: het onderzoeken van de subjectieve ervaring, communicatietechnologie en het modelleren.

· Een doel van NLP is om competenties waarover een ervaren en succesvol persoon (expert) door jarenlange ervaring beschikt snel en efficiënt over te dragen. Iemand die door ervaring over bepaalde vermogens beschikt is zich daarvan vaak niet meer bewust; deze vermogens worden als individuele eigenschappen gezien. NLP daagt cliënten uit om competenties van zo'n expert in kaart te brengen (als volgorde van handelingen, lichaamstaal, cognitieve schema's, enz.) en over te nemen. Dit gebeurt door het zogenaamde 'modelleren'. De overdracht is afhankelijk van model en 'subjectieve ervaring'.

NLP-jargon uitgelegd

Subjectieve ervaring: het bepalen van structuren (elementen en verbanden) in onze beleving.

Communicatietechnologie: een manier om harmonieuze relaties op te bouwen en inter- en intrapersoonlijke communicatie te verhelderen en te versterken.

Modelleren: een manier om menselijke vermogens overdraagbaar te maken met behulp van psychologische veranderingstechnieken.

Meer weten? Neem contact op met Sander Wools, sander@woolsadvies.nl of tel. 06 24 92 11 09. Of kijk eens op de website van het Instituut voor Eclectische Psychologie, www.iepdoc.nl