Projecten

VRI civiel civiele verkeer DTV

Wools Civiel beschikt over een brede ervaring op civieltechnisch terrein. Hier vindt u een selectie. Meer weten? Neem gerust contact op met Wools voor een nadere kennismaking: sander@woolsadvies.nl of tel. 06 24 92 11 09.

Projectleiding Verkeersregelinstallaties (VRI's)

 • Namens de opdrachtgever organiseren van ontwerp, bestek, aanbesteding en gunning van VRI's
 • In de realisatiefase: projectbegeleiding als directievoerder voor een uitvoering volgens afspraak
 • Na de uitvoering: de afhandeling op straat voor een juiste oplevering, afronding restpunten en financiële afronding (meer- en minderwerk)
 • Coördinatie van omliggende infrastructurele aanpassingen

Projectleiding Afsluitboominstallaties

 • Namens de opdrachtgever organiseren van ontwerp, bestek, aanbesteding en gunning van afsluitboominstallaties
 • In de realisatiefase: projectbegeleiding als directievoerder voor een uitvoering volgens afspraak
 • Na de uitvoering: de afhandeling op straat voor een juiste oplevering, afronding restpunten en financiële afronding (meer- en minderwerk)
 • Coördinatie van omliggende infrastructurele aanpassingen

Projectleiding ophogingen

 • Begeleiding ontwerpproces en begeleiding van ophoogbestekken in de realisatiefase

Onderhoud bruggen

 • Begeleiding ontwerpproces tot realisatiefase van bestekken

Keuringsmedewerker Civiele kunstwerken

 • Verantwoordelijk voor de uitvoeringsbegeleiding op het gebied van kwaliteit
 • Primair verantwoordelijk voor het aantoonbaar uitvoeren van alle productkeuringen zoals opgenomen in de keuringsplannen
 • Communiceren hierover met kwaliteitscontroleur en hoofduitvoerder
 • Initiëren van steekproefsgewijze productkeuringen bij onderaannemers en leveranciers
 • Praktische kennis op gebied van beton en wapening

Diepwanden

 • Technische en administratief-organisatorische werkvoorbereiding en -begeleiding van diepwandprojecten
 • Ondersteuning projectleiding bij de voortgang
 • Werkvoorbereiding en zorg voor kwaliteit, kostenbewaking en voortgang van het project
 • Afroepen van materieel en diensten en beheersing van bouwplaats, uitvoeringsvoorzieningen en  geleverde materialen

Betonbouw

 • Begeleiding van de voorbereiding en coördinatie van de aanleg van vloeren, wanden en daken
 • Zorg voor de plantechnische, logistieke en bouwtechnische voorbereiding en begeleiding
 • Controle en planning van productietekeningen
 • Contact met klanten omtrent het lopende project

Renovatie waterzuivering

 • Werkvoorbereiding civiele gedeelte van nieuwbouw en renovatie van waterzuivering
 • Sloop-, opruimings-, herstel-, en renovatiewerkzaamheden van bestaande gebouwen
 • Nieuwbouw van onthardingsgebouw, snelfiltergebouw en spoelwaterverwerking
 • Aanpassing infrastructuur