Projectleider Duikers Vervangingsprogramma

Duikers duiker waterstand waterpeil civiele techniek doorstroming waterbouw omgeving grondwaterstand GWS NAP beschoeiing renovatie bestrating projectleider

Door te kleine duiker diameters kon het peil van het oppervlaktewater niet goed beheerd

worden omdat de aan- en afvoercapaciteit van de duikers tekort schiet als de gemalen aan gingen. Door slechte doorstroming ging de waterkwaliteit achteruit. Er is op basis van onderzoek besloten om

12 duikers te vervangen en te vergroten.

Doorlooptijd: April 2015 – Januari 2017

Projectbudget: € 300.000,-