Projectleider Ophoging Van Bergen IJzendoornpark

Van Bergen IJzendoornpark Civiel civiele techniek projectleider ophoging granulight bestrating stenen drempel binnenstad werken burgers afstemming school park groen monumentale boom

De wegen en bermen in het Van Bergen IJzendoornpark lagen te laag. De drooglegging was gering, waardoor regelmatig wateroverlast optrad. Daarom was een ophoging noodzakelijk met licht ophoog materiaal.

Doorlooptijd: Maart 2015 – Januari 2016

Projectbudget: € 250.000,-