Projectleider aanleg binnenstedelijk watergang

Watergang aanleg milieu 3T sanering openbaar gebied civiele techniek projectleider

Het doel van het project was het ontwerpen, bouwrijp maken, voorbereiden, en uiteindelijk realiseren van een open watergang om een goede waterkwaliteit in de toekomst te kunnen waarborgen.

Doorlooptijd: Juni 2013 – Oktober 2016

Projectbudget: € 900.000,-