Projectleiding

  • Het ondersteunen seniorprojectleiders bij het opstellen van een programma van eisen, plan van aanpak en planning ten behoeve van projecten in openbare ruimte;
  • Het zorg dragen voor de projectadministratie;
  • Het bijhouden van financiën van een project;
  • Ondersteuning in de communicatie richting opdrachtgever, bewoners, externe partijen;
  • Het bijhouden van contacten en overleggen met ingenieursbureaus, vergunningverleners, aannemers, nutsbedrijven;
  • Het interpreteren van (civieltechnische en beleidsmatige) gegevens en deze verwerken in een offerte uitvraag;
  • Het houden / bijwonen van een aanbesteding;
  • Het oplossen van klachten van burgers tijdens uitvoering van een project.