wools civiel

Civiel civiel HTS beton HSL

Met Wools Civiel beschikt u over een gedreven projectleider. Een onafhankelijke partij die adviseert, ontwerpt en diensten levert aan overheidsinstanties en bedrijven in grond-, weg- en waterbouw. Met een stevige ervaring in de civieltechnische werkvoorbereiding bij gemeentelijke ingenieursbureaus. Als u dat wilt, voert Wools Civiel uw opdracht uit van begin tot eind. Persoonlijk. Professioneel. Pragmatisch. Welkom bij Wools Civiel.

Projectleiding

• Ondersteunen van senior projectleiders bij het opstellen van een programma van eisen, plan van aanpak en planning voor projecten in de openbare ruimte

• Zorg voor de projectadministratie en het bijhouden van de financiën van een project

• Ondersteuning in de communicatie richting opdrachtgever, bewoners, externe partijen

• Contact met ingenieursbureaus, vergunningverleners, aannemers, nutsbedrijven;

• Interpreteren van civieltechnische en beleidsmatige gegevens en verwerking ervan in een offerteuitvraag

• Houden of bijwonen van een aanbesteding

• Oplossen van klachten van burgers tijdens de uitvoering van een project

Werkvoorbereiding

• Voorbereiden van de projecten door middel van technische en planmatige ondersteuning

• Opstellen van kwaliteitsplannen, (deel-)werkplannen, aanbestedingsdocumenten, vraagspecificaties en voorbereidingen voor nota van inlichten

• Voorbereiden en verzorgen van de inkoop voor projecten door middel van inkoopschema’s

• Support bij het opstellen van offertes en contractvorming met onderaannemers, leveranciers en opdrachtgevers op basis van kennis van werkmethodes en uitvoeringsvoorwaarden

• Coördinatiebesprekingen met projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders, onderaannemers of leveranciers

• Contacten met potentiële leveranciers

• Aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding

• Het coördineren van de dagelijkse operationele gang van zaken

• Het voeren van de technische administratie voor de uitvoering

• Het uitwerken en bewaken van projectplanning en schema's

Uitvoeringsbegeleiding

• Uitvoeren en beheren van keuringen

• Onderbouwen van stortvrijgaven en wapeningscontrole

• Kwaliteitsondersteuning uitvoering

• Opstellen opleveringsdossier kwaliteit

• Opstellen en afhandelen afwijkingsrapporten

• Opstellen keuringsformulieren

• Productcontrole door audits bij leveranciers

Arbeidsbemiddeling

• Werving, selectie, arbeidsbemiddeling van hoger opgeleid technisch personeel (Bouwkunde/ Civiele techniek)

• Intakegesprekken sollicitanten

• Klantbezoeken

• Acquisitie en relatiebeheer van accountgroepen

• Opstellen offertes

• Prijs- en salarisonderhandelingen

• Begeleiden kandidaten bij introductie klanten

• Begeleiding medewerkers

Projectleiding

  • Het ondersteunen seniorprojectleiders bij het opstellen van een programma van eisen, plan van aanpak en planning ten behoeve van projecten in openbare ruimte;
  • Het zorg dragen voor de projectadministratie;
  • Het bijhouden van financiën van een project;
  • Ondersteuning in de communicatie richting opdrachtgever, bewoners, externe partijen;
  • Het bijhouden van contacten en overleggen met ingenieursbureaus, vergunningverleners, aannemers, nutsbedrijven;
  • Het interpreteren van (civieltechnische en beleidsmatige) gegevens en deze verwerken in een offerte uitvraag;
  • Het houden / bijwonen van een aanbesteding;
  • Het oplossen van klachten van burgers tijdens uitvoering van een project.